ÇEREZ POLİTİKASI
1.    Kapsam 
Bu Çerez Politikası (“Politika”), Erler Tekstil San. Tic. A.Ş  (“Erler Tekstil” veya “Şirket”) tarafından yürütülen www.erlerkumas.com alan adlı internet sitesi için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nun 10.maddesi uyarınca Eron aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve www.erlerkumas.com adresli web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. 
2.    Çerez (Cookie) nedir?
Çerez; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. 
Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org  e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler; ancak, kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri silebilirler.
Temel olarak 4 farklı işlev gören çerez türü vardır:
Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezler Şirketimiz tarafından işletilen internet sitesinin size sunduğu temel özelliklerinden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan internet sitemizi sağlıklı görüntülenemez ve özelliklerinden faydalanmazsınız. Bunlar geçici çerezler olup, tarayıcınızı kapattığınız anda silinmektedir.
Sitenin işlevselliğini artıran çerezler Sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre internet sitemizi fonksiyonel olarak uygun hale getirir ve yapmış olduğunuz tercihlerin (dil ayarları, girişlerin otomatik tamamlanması vb.) hatırlanmasına izin verir. Bu çerezler olmadan, internet sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.
Site’nin analizi için gerekli olan çerezler İnternet sitemizin performansını ve kullanıcı deneyimini arttırmamıza yardımcı olan çerezler olup, sayfalarımızın kullanıcı ziyaret sıklığı, alınan hataların kaynağı, kullanıcıların sitelerimizde geçirdiği toplam zaman gibi kullanım verileri hakkında bilgi sağlamaktadır.
Reklam ve pazarlama için kullanılan çerezler Şirketimizin bilgisi dahilinde kullanılan üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. Bu çerezler ile birlikte müşteri deneyimin artırmak, kişiselleştirilmiş reklam gösterebilmek ve yayınlanan reklamların takibi, performans ölçümleri ve hedeflemeleri yapılabilmektedir.

3.    Çerez Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri  
Erler, www.erlerkumas.com üzerinden ziyaretçilerden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
Erler tarafından www.erlerkumas.com sitesinde yer alan çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir: 
•    Zorunlu çerezler, Site’nin çalışır biçimde sunulabilmesi amacıyla KVKK’nun 5. maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. 
•    Buna karşılık diğer çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler ise veri sahibinin açık rızasına istinaden işlenmektedir.  

4.    Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler 

Çerez Servis Sağlayıcısı    Çerez İsmi    Çerez Tanımı  Çerez Türü    Çerez Süresi

 

Çerez Servis Sağlayıcısı

Çerez İsmi

Çerez Tanımı

Çerez Türü

Çerez Süresi 

Ticimax

TicimaxReferer

Kullanıcının siteye nereden yönlendirildiği bilgisinin tutulduğu cookiedir

7 gün

Ticimax

ReklamKaynagi

Kullanıcının siteye hangi reklam kaynağından yönlendiği bilgisinin tutulduğu cookiedir

7 gün

Ticimax

SonZiyaretEdilenUrunler 

Kullanıcıyı satınalma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünlerin tutulduğu cookiedir

7 gün

Ticimax

magazaBolgeSecimi

Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

Ticimax

kampanyaTeklifleri

Kullanıcıya özel kampanya önerimi için sayfada dolaşma süresinin tutulduğu cookiedir

7 gün

Ticimax

productComparison

Ürün karşılaştırma özelliği sunulan sitelerde, karşılaştırılan ürün idlerinin tutulduğu cookiedir

7 gün

Ticimax

Ticimax_Member_Data 

Kullanıcıya ait kayıt bilgilerinin hashlenmiş bir şekilde tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

Ticimax

Ticimax_Cart_SessionID

Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

Ticimax

CultureSettings

Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir

Tarayıcı süresi

Ticimax

TiciPushNotification 

Kullanıcıya gösterilen push bildirimleri ile ilgili teknik verilerin tutulduğu cookiedir

(gösterim durumu vb)

30 gün

Ticimax

ticimax_PopupSettings 

Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu cookiedir

(gösterim durumu vb)

30 gün

 

 

5.    Çerezlerin Kullanılma Amaçları ve Çerezler Aracılığıyla Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Çerezler, Şirket tarafından işletilen www.erlerkumas.com alan adlı internet sitesinin;
•    Çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, 
•    Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak,
•    Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
•    Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. 

Erler tarafından aşağıdaki amaçlar nedeniyle çerezler aracılığıyla ziyaretçilerin kişisel verileri işlenebilmektedir: 
•    Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek,
•    Ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek ve bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizin hatırlanmasını sağlamak, 
•    Site yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek, 
•    Ziyaretçi kullanımlarını istatistiksel olarak değerlendirmek,
•    Çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek, 
•     İnternet sitesinde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak, 
•    Seçmeniz durumunda hizmetlerimizden interaktif olarak yararlanmanızı sağlamak, 
•    Ziyaretçi tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler sunabilmek.

6.    Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
Kişisel verilerinizin Erler tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
7.    Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcınızın türüne göre çerezlere izin verme veya çerezleri reddetmek kapsamında atmanız gereken adımlar değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda aşağıda farklı tarayıcılar özelinde yapılan açıklamaları dikkate alarak izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
8.    Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflara Aktarılması
Çerezler aracılığıyla Şirket tarafından toplanan ve/veya bunları işleyerek elde edilen kişisel verileriniz, işbu Çerez Politikasında belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında Şirket tarafından işletilen Site’nin yayını ve işletilmesi konularında destek ve hizmet aldığımız yurt içinde ve yurtdışında bulunan tedarikçiler ve iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir. 
Kişisel verileriniz, yasal bir talepte bulunulması durumunda hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarla, adli ve idari makamlarla da paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz, üçüncü taraf çerezleri kullanımı söz konusu olduğunda çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir. 
9.    Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması
Eron, işbu Çerez Politikası’nı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
10.    Bizimle İletişime Geçin 
Şirketimizin işbu Çerez Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikası ve mevzuat kaynaklı sair yükümlülükleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve talep ve şikâyetlerinizi tarafımıza iletmek için bize her zaman aşağıda verilen adres üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Adres: Halaskargazi Mah. Şafak Sok. Erler İş Merkezi No: 5-7 İç Kapı No:2 Şişli İstanbul 
E-mail: [email protected]

 

Çerez Politikamız, 02.04.2021 tarihinde güncellenmiştir. Erler Tekstil San. Tic. AŞ olarak, internet sitemizde kullandığımız çerezleri değiştirebilir, ilave çerezler kullanabilir veya mevcut çerezlerin kullanımına son verebiliriz. Bu kapsamda Çerez Politikası’nda yer alan bilgileri değiştirme hakkımızın saklı olduğunu, değişiklik halinde Çerez Politikası’ndan güncel bilgiye ulaşabileceğinizi bildirmek isteriz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemiz içerisindeki deneyeminizi iyileştirmek için çerez (ve benzeri teknikleri) kullanıyoruz. Lütfen Çerez Politikamızı okuyun veya çerez tercihlerinizi buradan değiştirin (bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz). "Kabul et" e tıklayarak, çerez kullanımımıza onay vermiş olursunuz.